Uslovi korištenja

Posljednje ažuriranje: 4. marta 2023

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja (“Uslovi”, “Uslovi korištenja”) prije nego što koristite veb stranicu https://drito.net (“Usluga”) kojom upravlja Drito (“nas”, “mi” ili „naš”).

Vaš pristup i korištenje Usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštivanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korištenjem Usluge slažete se da ćete biti vezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

Sadržaj

Naša vam usluga može omogućiti objavljivanje, povezivanje, pohranu, dijeljenje i stavljanje na raspolaganje na drugi način određenih informacija, tekstova, grafika, fotografija, videozapisa ili drugog materijala (“Sadržaj“). Odgovorni ste za Sadržaj koji objavljujete na Usluzi, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost i prikladnost.

Objavljivanjem Sadržaja na Usluzi, dajete nam pravo i dopuštenje da upotrebljavamo, mijenjamo, javno izvodimo, javno prikazujemo, reproduciramo i distribuiramo takav Sadržaj na i putem Usluge. Zadržavate sva svoja prava na bilo koji Sadržaj koji pošaljete, objavite ili prikažete na ili putem Usluge i odgovorni ste za zaštitu tih prava. Slažete se da ovo dopuštenje uključuje pravo da vaš Sadržaj učinimo dostupnim drugim korisnicima Usluge, koji također mogu upotrebljavati vaš Sadržaj u skladu s ovim Uslovima.

Izjavljujete i garantujete da: (i) sadržaj je vaš (vi ga posjedujete) ili imate pravo upotrebljavati ga i dodijeliti nam prava i dopuštenje kako je navedeno u ovim Uslovima, i (ii) objavljivanje vašeg Sadržaja na ili putem Usluge ne predstavlja kršenje prava na privatnost, prava na publicitet, autorskih prava, ugovornih prava ili bilo kojih drugih prava bilo koje osobe.

Računi

Kada kreirate račun kod nas, morate nam dati informacije koje su tačne, potpune i aktualne u svakom trenutku. Propust da to učinite predstavlja kršenje Uslova, što može rezultirati trenutnim ukidanjem vašeg računa na našoj Usluzi.

Odgovorni ste za zaštitu lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod svojom lozinkom, bilo da je vaša lozinka povezana s našom Uslugom ili uslugom treće strane.

Slažete se da nećete otkriti svoju lozinku trećoj strani. Morate nas obavijestiti čim saznate za bilo kakvu povredu sigurnosti ili neovlaštenu upotrebu vašeg računa.

Ne smijete kao korisničko ime upotrebljavati ime druge osobe ili subjekta ili ime koje nije zakonito dostupno za upotrebu, naziv ili zaštitni znak koji podliježe bilo kakvim pravima druge osobe ili subjekta osim vas bez odgovarajućeg ovlaštenja, ili naziv koji je na određen način uvredljiv, vulgaran ili opscen.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njen originalni sadržaj (isključujući Sadržaj koji pružaju korisnici), karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Drita i njegovih davalaca licence. Usluga je zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima Holandije i stranih zemalja. Naši zaštitni znakovi i robni izgled ne smiju se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pismenog pristanka Drita.

Linkovi na druge veb stranice

Naša Usluga može sadržavati veze na internetska mjesta ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Drito.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, pravila privatnosti ili prakse bilo kojih internetskih mjesta ili usluga trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da mi nećemo biti odgovorni, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan upotrebom bilo kojeg takvog sadržaja, robe ili usluga dostupnih na ili putem bilo koje takve internetske stranice ili usluge ili oslanjanjem na navedeno.

Preporučujemo vam da pročitate uslove korištenja i pravila privatnosti svih internetskih stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo odmah ukinuti ili obustaviti vaš račun, bez prethodnog obavještenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

Nakon raskida, vaše pravo na upotrebu Usluge odmah će prestati. Ako želite ukinuti svoj račun, možete jednostavno prestati upotrebljavati Uslugu.

Nadležno pravo

Ovi uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima nadležnih sudova u Holandiji, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako bilo koju odredbu ovih Uslova sud proglasi nevaljanom ili neprovedivom, preostale odredbe ovih Uslova ostat će na snazi. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupni ugovor između nas u vezi s našom Uslugom te imaju prednost nad i zamjenjuju sve prethodne ugovore koji bi mogli postojati između nas u vezi s Uslugom.

Promjene

Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju izmijeniti ili zamijeniti ove Uslove u bilo kojem trenutku. Ako je riječ o značajnoj promjeni, pokušat ćemo vas obavijestiti barem 30 dana prije stupanja na snagu novih uslova. Ono što predstavlja značajnu promjenu, odredit ćemo prema vlastitom nahođenju.

Ako nastavite pristupati našoj Usluzi ili je upotrebljavati nakon što te promjene stupe na snagu, pristajete biti vezani izmijenjenim uslovima. Ako se ne slažete s novim uslovima, prestanite upotrebljavati Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima, kontaktirajte nas:

DRITO.NET ©2023 All Rights Reserved.

Nova prijava

Zatvori

Ukoliko ste već registrovani, prijavite se

ili    

Zaboravili ste lozinku?

Create Account